Sbor dobrovolných hasičů Stará Role

Motto: Hasiči jdou tam odkud všichni utíkají.