Sbor dobrovolných hasičů Stará Role

Motto: Hasiči jdou tam odkup všichni utíkají.

Historie jednotky

 

Sbor dobrovolný hasičů byl založen dne 1. května 1873 v hostinci Kohlert - Neuer Gemeindeplatz 123. V tomto hostinci pak měl sbor svoji klubovní místnost. Do sboru se přihlásilo 66 mužů. Obec věnovala na zakoupení základního hasičského vybavení 250,- Zlatých rakouské měny. Krátce potom co vznikl Sbor dobrovolných hasičů, přišla první zkouška jeho akceschopnosti při požáru mlýna ve Staré Roli. Při připojení k Říši v roce 1938 spolková činnost přestala. Všichni chtěli být v politických organizacích a o sbor nebyl zájem.Teprve po apelaci, kterou měli, Franz Lochsmidt, Rudolf Kliment a Franz Kolb na městském úřadě, byl Sbor dobrovolných hasičů začleněn do pomocné policejní skupiny. 28.10.1945 byla nově ustanovenému sboru hasičů odevzdána hasičská zbrojnice. Po roce 1989 nastalo období nejistot. Sbor byl na pokraji rozpadu,ale díky některým členům se i tyto nelehké časy podařilo přečkat a na starých,ale pevných základech vyrostl sbor nový. Sbor dobrovolných hasičů Stará Role.