Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů

Karlovy Vary-Stará Role

                                    

Partner našich mladých hasičů            

                                                                                                                                                                                                        

 

Děkujeme za poskytnutý dar

 

 

 

Mladí hasiči úspěšní i v roce 2023

I v roce 2023 se mladí hasiči umísťovali pravidelně na stupních vítězů jak ve hře Plamen tak na závodech Stimax a v neposlední řadě v branném závodě. Získali také odbornosti a mnoho znalostí na Rescue campu.

Ohlédnutí za rokem 2023

V roce 2023 vyjela naše jednotka celkem ke 163. událostem. Kromě běžné výjezdové činnosti zajišťovala jednotka požární asistence na akcích pořádaných statutárním městem Karlovy Vary, absolvovala stáž na CHS Karlovy Vary a zúčastnila se dvou taktických cvičení. 

Malé ohlédnutí za rokem 2022

V roce 2022 vyjížděla naše jednotka opět k rekordnímu počtu výjezdů, a to celkem k 178 událostem. Po klidném lednu přišel v únoru silný vítr, díky kterému naše jednotka vyjížděla v 13 případech k popadaným stromům. Koncem února pak zaútočilo Rusko na Ukrajinu a v následujícím období naše jednotka ve větší míře plnila úkoly na úseku civilní ochrany. Z celkového počtu 178 výjezdů bylo 9 požárů budov, 6 požárů lesa nebo polního porostu a v 22 případech to byli převážně požáry odpadu. Z technických pomocí jsme 28x vyjížděli likvidovat úniky nebezpečných látek, 26x odstraňovali popadané nebo pádem hrozící stromy, 10x jsme likvidovali nebezpečný hmyz a v 31 případech se jednalo o jiné technické pomoci nebo ostatní mimořádné události. Ve 4 případech jsme vyjížděli k dopravní nehodě a v 5 případech k záchraně osob nebo zvířat. 30 výjezdů byli tzv. ZOČ, jednalo se například o požární asistence nebo jiné činnosti pro zřizovatele. 7 výjezdů bylo následně překvalifikováno na plané poplachy.

Nadace Agrofert poskytla našemu SDH dar k pořízení věcných prostředků pro SDH, které bude zároveň využívat i jednotka ke své zásahové činnosti. Nadaci Agrofert patří jedno velké díky za vstřícný přístup a výbornou komunikaci.

Poděkování také posíláme do MBN – Jana Slouková, to za výborný přístup a nadstandardní péči.
 
Naše CAS 20/4000/240 S2T TATRA 815 Terrno dostala nové obutí. Za poskytnutou dotaci děkujeme Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Statutárnímu městu Karlovy Vary. O samotnou výměnu se postaral pneuservis Euromaster Karlovy Vary, který předvedl naprosto profesionální práci na velice vysoké úrovni.
 
  
 
Na konci prázdnin navštívili naši mladí hasiči hrad Bečov a botanickou zahradu v Bečově. Výlet byl koncipován tak, aby byl nejen zábavný ale i naučný.
 
 
 
 

Dne 04.06.2022 proběhl na naši stanici  Den dětí. Dle ohlasu rodičů a jejich ratolestí se i přes občasnou nepřízeň počasí vydařil. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za rok.
 
Z poskytnutého příspěvku Nadace města Karlovy Vary pro SDH Karlovy Vary Stará Role bylo pořízeno v měsíci květnu sportovní vybavení pro mladé hasiče, které používají při závodech v požárním útoku a CTIF.
 
Jsem velmi rád, že nám to vyšlo a mohl jsem právě v tento sváteční den předat Sboru dobrovolných hasičů Karlovy Vary – Stará Role dar poskytnutý Nadací města Karlovy Vary.
❗️Letos to bylo zároveň historicky poprvé, co si hasiči požádali o 15.000, -Kč na činnost mladých hasičů.
Osobně si hasičů velmi vážím za jejich společensky odpovědnou činnost. Ti dobrovolní, kteří to navíc dělají na úkor svého volného času a v podstatě zadarmo zasluhují obdiv dvojnásobně. 👍🏻
Tak chlapi „Ohni Zmar“ 🔥 a děkuju co pro nás děláte !
 
JIŘÍ VANĚČEK, BBA
Předseda správní rady Nadace města Karlovy Vary

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Karlovy Vary – Stará Role děkuje Statutárnímu městu Karlovy Vary za zprostředkování výroby nerezové vany na mytí dýchacích přístrojů a jiných věcných prostředků požární ochrany a skupině GES GROUP se sídlem v Praze, která výrobu vany financovala. Nerezovou vanu se sprchou dodala firma GASTRO Klimatech s.r.o.,Karlovy Vary.


 

DĚKUJEME MĚSTU KARLOVY VARY ZA DOTACI 150 000 Kč NA NÁKUP NOVÉHO ČERPADLA PS-12 PRO MLADÉ HASIČE